Pinigų priėmimo kvitas (PPK)

PPK naudojamas gryniesiems priimti. Pinigų priėmimo kvitas patvirtina tik mokėjimo faktą. Kvitai nepakeičia kasos pajamų (KPO) ar kasos išlaidų orderių (KIO).

 PPK privalo būti:

 • Išrašiusio pavadinimas ar individualią veiklą vykdančio asmens vardas, pavardė
 • Išrašiusio kodas, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo numeris;
 • Data
 • Parduodamų ar perkamų prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina.
 • Jei duomenys nenurodomi, kai prekių (paslaugų) pardavėjas pardavimo operaciją įformina sąskaita (ar kitu dokumentu), kvito eilutėje „Sumokėti už“ reikia parašyti žodį „Sumokėta“
 • Pardavimo dokumento pavadinimas, serija ir numeris
 • Jei už prekes ar paslaugas priimamos išankstinės įmokos, eilutėje „Sumokėti už” rašomi žodžiai „Išankstinė įmoka už“ ir nurodomas parduodamų prekių (ar paslaugų) pavadinimas
 • Sumokėta suma eurais žodžiu bei centai skaičiais, ir visa suma skaičiais
 • Kvitą išrašiusio prekių (paslaugų) pardavėjo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė
 • Pirkėjo (įskaitant išankstines įmokas sumokėjusį asmenį) parašas, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (šie duomenys nurodomi pirkėjo pageidavimu)
 • Prekes pristačiusio asmens parašas, vardas ir pavardė

PPK nurodoma seriją ir eilės numerį tvirtinti įsakymu.

Dalintis:
buhalterine apskaita app

„Buhalterės.lt“ programėlė

 • Valdykite apskaitos dokumentus
 • Susisiekite su buhalteriu
 • Sužinokite svarbiausias mokesčių naujoves