Buhpedija

Avansinis pelno mokestis

Išankstinis mokėjimas, atliekamas numatomo metinio pelno mokesčio sąskaita. Atliekamas per keturis mokestinius ketvirčius mokestinio laikotarpio metu.

Mokėjimo terminai:

 • už I ketv. – iki balandžio 15 d.;
 • už II ketv. – iki liepos 15 d.;
 • už III ketv. – iki spalio 15 d.;
 • už IV ketv. – iki gruodžio 15 d.

Apskaičiavimo būdai:

 1. pagal praėjusių metų pelno mokestį:
 • už I ir II ketv. – 1/4 nuo praėjusių metų pelno mokesčio sumos;
 • už III ir IV ketv. – 1/2 nuo praėjusių metų pelno mokesčio sumos.
 1. pagal numatytą mokestinio laikotarpio pelną – turi sudaryti ne mažiau kaip 80% faktiškos metinio pelno mokesčio sumos.

Pelno mokestis

Mokestis, kurį moka juridiniai asmenys (įmonės) už veiklos metu gautą pelną.

 • Apskaičiuojamas: pajamos – neapmokestinamos pajamos – leidžiami atskaitymai = apmokestinamasis pelnas * tarifas.
 • Standartinis tarifas – 15%.
 • Taip pat yra mažesnis 5% ir didesnis 20% tarifai.

plg. avansinis pelno mokestis