Kainos skaičiuoklė

Nurodykite įmonės darbuotojų kiekį.
Įrašykite kiek sąskaitų per mėn. savo klientams išrašote Jūs.
Įrašykite kiek sąskaitų per mėn. gaunate iš savo tiekėjų.
Įveskite pirkimų sąskaitų kitomis valiutomis kiekį.
Kiek sąskaitų išrašote klientams ES šalyse?
Kiek mokėjimų gaunate grynais ir kiek grynų pinigų įnešimų būna į banką?
Įveskite banko išrašo operacijų kiekį.
Kiek transporto priemonių naudojate?
Įveskite darbuotojų komandiruočių kiekį.
Įveskite jo kiekį, paprastai tai turtas, kurio pirkimo vertė virš 1000 eur.
 • 229.99 €
  Privaloma metinė finansinė atskaitomybė (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir t. t.), ruošiama kartą per metus iki teisės aktuose numatytų terminų, arba papildoma finansinė atskaitomybė, ruošiama nepasibaigus metams per 30 kalendorinių dienų.
 • 137.99 €
  Įmonėms, kurios per praėjusius metus turėjo nulį operacijų, t.y. nulis pirkimų, pardavimų, banko operacijų (tame tarpe ir banko komisinių), grynųjų operacijų ir kt.
 • 28.74 €
  Deklaracija (FR0430), teikiama du kartus per metus. Teikia įmonės, kurių pajamos per metus viršija 300 000 eurų. Yra išimčių naujai įsteigtoms įmonėms.
 • 11.49 €
  Deklaracija (FR0438), teikiama apie akcininkus / narius / savininkus ir apie įmonės turimas akcijas kitose įmonėse. Deklaracija teikiama vieną kartą per metus.
 • 4.59 €
  Deklaracija (GPM312), teikiama pasibaigus metams už išmokėtus atlyginimus, ligos išmokas, dienpinigius, dovanas, išmokėtą nuomą ir visus kitus mokėjimus fiziniams asmenims (IDV, verslo liudijimai, ūkininkavimo veikla ir kt.).
 • 14.94 €
  Deklaracija (FR0521), teikiama už sunaudotą kurą. Skaičiuojama už kiekvieną per praėjusius metus įmonei priklausiusią / priklausančią (pagal nuomą, panaudą) transporto priemonę.
 • 14.94 €
  Deklaracija (KIT711), teikiama už kiekvieną per praėjusius metus įmonei priklausiusį / priklausantį (pagal nuomą / panaudą) nekilnojamąjį turtą.
 • 2.29 €
  Deklaracija (FR0711), teikiama už visas per finansinius metus gautas, suteiktas ir grąžintas paskolas. Skaičiuojama už kiekvieną mokėjimą, atliktą pagal paskolos sutartis.
 • 22.99 €
  Deklaracija (FR0477), teikiama už kiekvieną per finansinius metus skirtą paramą.
 • 5.74 €
  Deklaracija (FR0478), teikiama už kiekvieną per finansinius metus gautą ir panaudotą paramą. Teikia tik paramos gavėjo statusą turinčios įmonės.
 • 34.49 €
  Deklaracija (PLN204 / PLN204A / PLN204N), teikiama vieną kartą per metus.
 • 91.99 €
  Val. įkainis

Sudarykite sutartį patys 24/7

Pradėti
Bazinis mokestis
Darbuotojų atlyginimų skaičiavimas
GPM deklaracija
Pardavimo sąskaitos
Pirkimo sąskaitos
Pirkimo sąskaitos užsienio valiuta
Kasos apratai
Grynųjų pinigų operacijos
Banko operacijos
PVM deklaracija arba tikslinimas
PVM sąskaitų registras
Deklaracija apie pardavimus ES PVM mokėtojams
Komandiruočių apskaita (dienpinigiai)
Transportas (kuro nurašymas)
Ilgalaikis turtas (apskaita, nusidėvėjimas)

Viso / mėn.

*kainos nurodytos be PVM / + metiniai darbai