Komandiruotės ir dienpinigiai: ką svarbu žinoti darbuotojams ir darbdaviams

Komandiruotės leidžia darbuotojams išvykti į kitą miestą ar šalį, laikinai dirbti kitame padalinyje ar organizacijoje ir ten atlikti patikėtas užduotis, įgyti patirties. „Buhalterės.lt“ vyr. buhalterė Anželika Stalmačonokienė pataria, ką svarbu žinoti darbdaviams planuojant komandiruotes, o darbuotojams – į jas vykstant.

„Komandiruotė – darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijas ar kelti kvalifikaciją. Komandiruotės visada yra ribotos trukmės ir turi aiškius tikslus, susijusius su įmonės veikla: užmegzti naujus ryšius, platinti produkciją, atlikti įvairias gamybines užduotis, dalyvauti konferencijose, parodose ir pan.“, – teigia „Buhalterės.lt“ vyr. buhalterė A. Stalmačonokienė.

Pasak jos, komandiruotė prasideda darbuotojo išvykimu ir baigiasi grįžimo atgal dieną. Net jei darbuotojas grįžo pusvalandį po vidurnakčio, prasidėjusi diena laikoma komandiruotės pabaigos diena.

„Jei kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojui turi būti suteiktas tokios pačios trukmės poilsis pirmą darbo dieną po kelionės. Taip pat šis laikas gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų“, – paaiškina vyr. buhalterė A. Stalmačonokienė.

Jei darbo sutartyje numatyta, kad darbas yra kilnojamojo pobūdžio (susijęs su važiavimu), kitoje vietoje atliekamas darbas nelaikomas komandiruote. Taip pat komandiruote nelaikoma kelionė į užsienį, jei vienoje vietoje darbuotojas būna ilgiau kaip 183 dienas.

 

Patarimai darbuotojams vykstant į komandiruotę

„Darbo kodeksas (DK) nenumato, kada darbuotojas gali atsisakyti vykti į komandiruotę. Darbdavys privalo gauti tik besilaukiančių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių darbuotojų sutikimą“, – pažymi vyr. buhalterė.

Ji išskiria 4 patarimus vykstantiems į darbo kelionę.

 • Raštiškai susipažinkite su vidiniu dokumentu (įsakymu, sprendimu ar kitu dokumentu), kuriuo įforminama komandiruotė.
 • Sužinokite, kokio dydžio dienpinigiai bus mokami už dieną, ar dienpinigiai bus mažinami, jei mažinami, kiek.
 • Visos komandiruotės metu rinkite išlaidas pagrindžiančius dokumentus (čekius, sąskaitas faktūras). Jei jų nepristatysite, darbdavys negalės jums kompensuoti komandiruotės metu patirtas išlaidas. Priklausomai nuo įmonėje nustatytos tvarkos, po komandiruotės gali reikėti parengti ir pateikti ataskaitą.
 • Pasirinkite, kaip bus kompensuotas laikas, jei kelionė vyko po darbo valandų, savaitgalį ar švenčių dieną. Už poilsio dieną mokamas įprastas darbo užmokestis.

 

Patarimai darbdaviams organizuojant komandiruotę

Stalmačonokienė dalinasi keliais svarbiais aspektais ir įmonėms, planuojančioms darbo kelionę.

 • Nustatykite komandiruotės tikslą. Tikslui pasiekti sudarykite komandiruotės planą su konkrečiomis užduotimis, kurias darbuotojui reikia atlikti nuvykus. Tai gali būti vidinis organizacijos tikslas (tarp padalinių) arba susijęs su klientais, tiekėjais ar kitais potencialiais partneriais.
 • Suderinkite komandiruotės laiką ir vietą.
 • Parenkite komandiruotę pagrindžiantį dokumentą – vadovo (nario, savininko) įsakymą (sprendimą) arba kitą įmonės nustatytą dokumentą. Dokumente turi būti nurodytas komandiruotės tikslas, trukmė, paskirties vieta, aptariamos išlaidos, kurios bus kompensuojamos: nakvynės, transporto, kelionės ar kitos. Jeigu vykstama į kelias valstybes, įsakyme nurodoma buvimo trukmė kiekvienoje. Dėl susidariusių aplinkybių užtrukus ilgiau ar trumpiau komandiruotėje, įsakymas tikslinamas pagal faktiškai išbūtą laiką.

 

Komandiruotės išlaidų tipai

„Buhalterės.lt“ vyr. buhalterė atkreipia dėmesį, kad įmonei planuojant komandiruotės biudžetą būtina įvertinti 3 tipų išlaidas:

 1. darbo užmokestis – komandiruotės metu darbuotojui mokamas užmokestis (DK 107 str. 2 p.). Jeigu darbuotojas dirba daugiau nei įprastu darbo grafiku (savaitgaliais ar švenčių dieną), apmokamas padidėjęs krūvis (viršvalandžiai, švenčių dienos);
 2. komandiruotės išlaidų kompensacija – kelionės metu darbuotojui patiriant papildomų išlaidų (pavyzdžiui, nakvynės, pagalvės ir kitų mokesčių, transporto, transporto nuomos degalų ir pan.), darbdavys turi jas kompensuoti (DK 107 str. 2 p.);
 3. dienpinigiai – jei komandiruotė Lietuvoje trunka ilgiau kaip vieną dieną arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, privalo būti mokami dienpinigiai (DK 107 str. 3 d.).

 

Dienpinigiai ir jų apmokestinimas

Maksimalų dienpinigių dydį į tikslo šalį nustato LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. Nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. vienos dienos dienpinigių dydis Lietuvoje siekia 28 Eur.

„Įmonės kolektyvinėje sutartyje arba vidinėje tvarkoje gali būti nustatyti mažesni dienpinigių dydžiai, tačiau jie negali būti mažinami daugiau kaip 50% nuo maksimalių įstatyme nustatytų dydžių. Dienpinigiai gali būti mažinami, kai darbuotojas, nuvykęs į renginį, gavo maitinimą, dienpinigius moka priimantis partneris ir pan.“, – paaiškina vyr. buhalterė A. Stalmačonokienė.

Dienpinigiai skaičiuojami už kiekvieną dieną komandiruotėje (įskaitant savaitgalį, švenčių dieną). Kartais atsitinka taip, kad komandiruotės dieną vykstama į kelias šalis (išskyrus, jei vykstama tranzitu), todėl dienpinigiai už tą dieną skaičiuojami imant aplankytų šalių nustatytų dydžių vidurkį.

Vyriausybės nutarime nustatytų maksimalių dydžių neviršijantys užsienio komandiruotės dienpinigiai yra neapmokestinami ir gali sumažinti apmokestinamąjį pelną, jeigu darbo sutartyje nurodytas darbo užmokestis yra lygus arba didesnis nei minimali mėnesinė alga (MMA) * 1,65.

„Nuo šių metų sausio 1 d. šis dydis lygus 1 524,60 Eur. Svarbu atkreipti dėmesį, kad dydis lyginamas ne su priskaitytu, bet darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu“, – pažymi A. Stalmačonokienė.

Tais atvejais, kai nustatytas darbo užmokestis mažesnis arba darbuotojas komandiruojamas Lietuvoje, neapmokestinama dienpinigių dalis sudaro 50% nuo nustatyto darbo užmokesčio. Likusioji dalis apmokestinama kaip darbo užmokestis.

Stalmačonokienė pateikia pavyzdį.

Darbuotojo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis 1 100 Eur Darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis 1 600 Eur
Komandiruotės vieta – Vokietija

Komandiruotės trukmė – 10 dienų

Darbuotojui priskaičiuoti dienpinigiai 620,00 Eur = (10 d. * 62 Eur)

Lyginame darbo sutartyje nustatytą darbo užmokestį su 1 524,60 (MMA * 1,65)

1 100 (DU) < 1 524,60

Kadangi darbo užmokestis mažesnis už nustatytą dydį, neapmokestinamų dienpinigių suma siekia 1 100 * 50% = 550 Eur

Apmokestinamų dienpinigių dalis:

620 – 550 = 70 Eur

Išvada. 70 Eur priskaitytų dienpinigių apmokestinami kaip darbo užmokestis

Komandiruotės vieta – Vokietija

Komandiruotės trukmė – 10 dienų

Darbuotojui priskaičiuoti dienpinigiai 620,00 Eur = (10 d. * 62 Eur)

Lyginame darbo sutartyje nustatytą darbo užmokestį su 1 524,60 (MMA * 1,65)

1 600 (DU) > 1 524,60

Išvada: visa priskaitytų dienpinigių suma neapmokestinama

 

„Jei darbuotojui išmokėti dienpinigiai ir darbdavys papildomai kompensuoja maitinimo išlaidas, kurios įtrauktos ir išskirtos nakvynės sąskaitoje, tokia kompensacija apmokestinama kaip darbo užmokestis. Siekiant išvengti apmokestinimo, patariame sumažinti dienpinigių sumą, kuri lygi maitinimo išlaidų sumai“, – pažymi vyr. buhalterė.

Paskutinę darbo dieną prieš komandiruotę darbuotojui privalo būti išmokėtas ne mažesnis nei 50% dienpinigių avansas. Komandiruotei pasibaigus, dienpinigiai perskaičiuojami, likusioji dalis išmokama ne vėliau nei darbo užmokestis.

Straipsniai žiniasklaidoje:Verslo žinios 15min LRT.lt

Dalintis:
buhalterine apskaita app

„Buhalterės.lt“ programėlė

 • Valdykite apskaitos dokumentus
 • Susisiekite su buhalteriu
 • Sužinokite svarbiausias mokesčių naujoves