Į ką atkreipti dėmesį analizuojant metines ataskaitas?

 Siunčiame pirminei peržiūrai metines ataskaitas už praėjusius metus: balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą; skolas ir sandėlį.

Duomenys keisis, jei:
– trūksta pirminių dokumentų (pirkimų, pardavimų, banko išrašų, kasos dokumentų, kuro nurašymo aktų, komandiruočių įsakymų, civilinių (paslaugų) sutarčių ir pan.);

Balanso eilučių paaiškinimai:
– sumokėti avansai tiekėjams, pirkėjų skolos, gauti avansai iš klientų, skolos tiekėjams gali būti didesnės sumos dėl nesudengtų skolų. Skolos dengiamos, kai gaunami visi dokumentai.
– pirktų prekių, skirtų perparduoti, savikaina yra prekių likučio sandėlyje metų pabaigai suma eurais ( likutis gali būti didelis, jei trūksta patvirtintos prekių inventorizacijos apyrašo ir nurašymo akto (aktualu, kas turi prekių)).
– kuro įsigijimo savikaina yra kuro likučio metų pabaigai suma eurais (jeigu trūksta kuro nurašymo aktų, kuras nenurašomas į sąnaudas (aktualu kas naudoja automobilį)).
– iš anksto sumokėtas pelno mokestis – kiek sumokėta per metus pelno mokesčio avansu (aktualu įmonėms, kurios turi prievolę mokėti avansinį pelno mokestį).
– atskaitingo asmens skola:
• 2 klasėje – tiek asmuo skolingas įmonei,
• 4 klasėje – tiek įmonė skolinga asmeniui.
• mokėtini mokesčiai – apskaičiuoti mokėtini mokesčiai už 202X m., kurių sumokėjimo terminas yra 202X+1 m. (pvz., taršos, nekilnojamo turto ir kiti).

Pelno (nuostolio) ataskaitos paaiškinimai:
-matysite detalizuotas pajamas ir sąnaudas už praėjusius metus. Ataskaitoje nurodytas preliminarus pelnas (su pliuso ženklu) arba nuostolis (su minuso ženklus).

Skolų ataskaitos paaiškinimai:
– duomenys nurodyti 202X metų gruodžio 31 dienai,
– su pliuso ženklu yra skolos įmonei, t. y. sumokėti avansai tiekėjams arba buhalterijai trūksta pirkimų sąskaitų;
– su minuso ženklu yra įmones skolos, t. y. gauti avansai iš klientų arba buhalterijai trūksta apmokėjimo dokumentų: banko išrašų, pavedimų iš asmeninių sąskaitų, kasos orderių arba kasos čekių.

Sandėlio ataskaitos paaiškinimai:
– ataskaitos duomenys x metų gruodžio 31 dienai,
– ataskaitoje sandėlio likučiai matomi vienetais ir pinigine verte.

Jeigu matote, kad buhalterijai trūksta dokumentų – atsiųskite Jūsų buhalterei.

Dalintis:

„Buhalterės.lt“ programėlė

  • Valdykite apskaitos dokumentus
  • Susisiekite su buhalteriu
  • Sužinokite svarbiausias mokesčių naujoves