Patarimai darbdaviams: į ką atkreipti dėmesį sudarant darbo sutartį

Iš pirmo žvilgsnio darbo sutartis gali pasirodyti paprastas formalumas. Vis dėlto pasirašydami šį dokumentą, darbdaviai įsipareigoja vykdyti numatytas sąlygas, o jas pažeidus – prisiimti atsakomybę. Dėl tokių pažeidimų ar tiesiog gerai neapgalvotų sutarties punktų, neretai kyla ginčai, kuriuos nepatenkinti darbuotojai aiškinasi teismuose. Štai keli patarimai darbdaviams, kaip teisingai sudaryti darbo sutartį, kad darbas vyktų sklandžiai, o ateityje nekiltų nepageidaujamų rūpesčių.

Būtinosios sąlygos

Darbo sutartyje privalo būti numatytos 2 būtinosios sąlygos: darbovietė ir darbo funkcijos. Darbo funkcijos gali apibrėžti konkrečias pareigas arba tam tikros specialybės, profesijos darbą. Aiškiai, raštiškai neapibrėžus darbuotojo pareigybių, ateityje galite susidurti su sunkumais. Kadangi sutartyje nebus konkrečios darbo funkcijų reglamentacijos, negalėsite įrodyti, jog darbuotojas neatlieka jam priklausančių pareigybių.

Konkreti darbovietė (įmonė) yra antra nurodyti būtina sąlyga. Tuo tarpu darbo vieta (struktūrinis padalinys) nurodomas, arba ne, abiejų šalių sutarimu. To nenurodžius, darbuotojas negali kelti jokių pretenzijų pasikeitus darbo vietai.

Užmokestis

Kiekvienam darbdaviui labai aktuali sutarties dalis – darbo apmokėjimo nustatymas (darbo užmokesčio sistema, dydis, mokėjimo tvarka ir panašiai). Jis gali būti apibrėžtas ir ne darbo sutartyje – įmonės nuostatuose, vadovo įsakymuose, kituose administraciniuose aktuose, tačiau tai būtina pažymėti darbo sutartyje. Be darbuotojo žinios atlygį galima mažinti tik kai įstatymiškai, Vyriausybės nutarimu yra mažinamas konkrečios ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Visais kitais atvejais yra būtinas raštiškas darbuotojo sutikimas.

Bandomasis laikotarpis

Darbo sutartis gali būti sudaroma terminuotam bandomajam laikotarpiui. Per jį galite nuspręsti, ar darbuotojas tinkamas darbui. Labai svarbu sutartyje aiškiai apibrėžti išbandymo laikotarpio sąlygas ir tikslus. Jei išbandymas reglamentuotas kaip siekis patikrinti, ar darbuotojas tinka konkrečiam darbui, neatitikus lūkesčių, dar iki termino pabaigos galite nutraukti sutartį. Apie tai darbuotoją būtina įspėti prieš tris dienas, tačiau išeitinė kompensacija jam nemokama. Tačiau jei bandomasis laikotarpis sutartyje nustatytas kaip siekis patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui, prarandate sprendimo teisę. Šiuo atveju darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį arba pats spręsti dėl tolimesnių veiksmų po termino pabaigos.

Dalintis:
buhalterine apskaita app

„Buhalterės.lt“ programėlė

  • Valdykite apskaitos dokumentus
  • Susisiekite su buhalteriu
  • Sužinokite svarbiausias mokesčių naujoves