Įmonės registracijos adresas

Kuriant įmonę reikia nusiteikti ilgam ir nemažai pastangų bei laiko reikalaujančiam procesui. Tai darantys ne pirmą kartą, savo verslą įkurs per kelias dienas, tačiau šioje srityje dar neturintiems patirties, gali tekti susidurti su biurokratiniais sunkumais. Vienas iš jų – įmonės buveinės registracijos adresas. Už vienkartinį mokestį šią paslaugą Jums gali suteikti buhalterines paslaugas teikianti įmonė, o jei nusprendžiate adresą registruoti patys, iš anksto pasidomėkite šio proceso eiga.

Kur galima registruoti įmonę

Savo sukurtą įmonę galite registruoti įvairių paskirčių patalpose – jos gali būti gyvenamosios, komercinės bei kitos paskirties. Svarbiausia, jog šios patalpos turėtų unikalų Registrų centro suteiktą numerį. Įmonei suteiktas fizinis adresas yra įtraukiamas į registruotų įmonių informacinę sistemą, juo siunčiama ir korespondencija, tad būtinos realiai egzistuojančios patalpos.

Reikalingi dokumentai

Normalu, jog norint registruoti įmonę tam tikru adresu, reikalingas tų patalpų savininko sutikimas. Jei įmonė registruojama fiziniam asmeniui priklausančiose patalpose, būtina pateikti notaro patvirtintą raštišką savininko sutikimą. Jei egzistuoja daugiau nei vienas savininkas, taip pat būtini visų jų parašai. Tuo tarpu jei registracijos adresu nurodytos patalpos priklauso juridiniam asmeniui, būtinas ne tik turto savininko, bet ir įmonės vadovo sutikimas. Jo pas notarą tvirtinti nereikia, pakanka įmonės antspaudo. Su papildomais sunkumais galite susidurti dar ir tuo atveju, jei registracijai pasirinkote patalpas, kurios yra įkeistos bankui (paimta paskola pirkimui). Tokiu atveju būtinas ir banko sutikimas patalpas naudoti įmonės veiklai.

Registracija internetu

Jei nusprendėte įmonę steigti internetu, notaro ar įmonės antspaudu patvirtinti dokumentai negalioja. Patalpų savininko sutikimas turi būti patvirtintas elektroniniu parašu. Tokiu atveju įmonės negalite registruoti ir bankui įkeistose patalpose.

Registracijos adreso keitimas

Jei įmonės įstatuose nenurodėte buveinės adreso, jo keitimo procesas bus nesudėtingas. Registrų centrui turėsite pateikti jau minėtą patalpų savininko raštišką sutikimą bei akcininkų susirinkimo, kuriame patvirtintas sprendimas keisti adresą, protokolą. Jei įmonė įsteigta iki 2010 metų, kai įstatuose buvo reikalaujama nurodyti registracijos adresą, procesas bus ilgesnis. Reiks keisti įmonės įstatus, tad tam reikalingas Visuotinis susirinkimas, tvirtinantis naują įstatymų redakciją. Ji turi būti tvirtinama notaro ir pristatyta Registrų centrui.

Dalintis:
buhalterine apskaita app

„Buhalterės.lt“ programėlė

  • Valdykite apskaitos dokumentus
  • Susisiekite su buhalteriu
  • Sužinokite svarbiausias mokesčių naujoves