Kokį pelno mokesčio tarifą taikyti?

Ar Jūsų įmonėje pajamos už ataskaitinį laikotarpį buvo iki 300 000 Eur ir paskutinei laikotarpio dienai darbuotojų buvo iki 10 žm.?

Pelno mokesčio tarifas 15 proc.

Pasitikrinkite, ar galite taikyti lengvatą, čia.

Ar kontroliuojate kitas įmones ir už ataskaitinį laikotarpį bendras vidutinis darbuotojų skaičius viršijo 10 darbuotojų arba bendros pajamos viršijo 300 000 Eur?*

Plačiau

Pelno mokesčio tarifas 0 proc.

Papildomos sąlygos:

1. Įmonės dalyviai privalo būti tik fiziniai asmenys;

2. Jeigu per 3 metus įmonė neatitiks nustatytų sąlygų (dėl veiklos sustabdymo, reorganizavimo ir pan.), įmonė privalės grįžti į ankstesnius metus ir sumokėti 5 proc. pelno mokestį ir delspinigius.

Ar per 3 pirmus veiklos metus planuojate bent vieną iš išvardintų veiksmų?

-sustabdyti veiklą;

-reorganizuoti veiklą;

-perleisti įmonės akcijas, dalis, pajus, naujiems dalyviams;

-likviduoti įmonę

X


Send

Your request was correctly sent, we will reply as soon as possible. Thank you !
2021-06-14