UAB „Marketspot group“

Galiu tik pasakyti, kad dirbdami su buhalterės.lt įmone jokių problemų dėl buhalterijos ir kitų su mokesčio baze susijusių klausimų neturime. Pavyzdžiui, 2013 metais mokesčių inspekcija, kuriai buvo pateiktos neteisingos ataskaitos, iš kompanijos sąskaitos išskaitė nemažą (tikrai nemažą) sumą. Tai įvyko dėl ankstesnės buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės kaltės, kuri, beje, net nebandė savo klaidos ištaisyti. Tada aš kreipiausi asmeniškai į UAB buhalterės.lt įmonės vadovą Laimį Jančiūną, kuris man viską labai aiškiai ir suprantamai papasakojo. Kaip įmonė dirba, kokie yra reikalavimai ir t. t. Nieko neskaidraus ir paviršinio, kas būdinga kai kurioms analogiškas paslaugas teikiančioms įmonėms. Galiausiai visi su Mokesčių inspekcija ir pinigų grąžinimu susiję klausimai buvo pilnai išspręsti, o išskaitos lėšos grąžintos visa apimtimi. Norėčiau pažymėti, kad niekur eiti, bėgti, skambinti ir t. t. visai nereikėjo. Viską padarė buhalterė Diana Mačionienė, kuriai norėčiau pareikšti atskirą padėką. Viskas padaryta labai korektiškai, profesionaliai ir sklandžiai.

Dalintis:

„Buhalterės.lt“ programėlė

  • Valdykite apskaitos dokumentus
  • Susisiekite su buhalteriu
  • Sužinokite svarbiausias mokesčių naujoves