Reikalingiausi dokumentai veiklai

PVM sąskaitos faktūros pavyzdys

Sąskaitos faktūros pavyzdys

Įsakymas dėl PVM sąskaitų faktūrų numeracijos

Prašymas dėl priėmimo į darbą

Prašymo dėl NPD forma

Darbo pažymėjimo forma

Darbo sutartis LT EN kalbomis

Darbo sutartis LT RU kalbomis

Darbo sutartis

Įsakymas dėl priėmimo į darbą

Darbo sutarčių registravimo žurnalas

Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalas

Pinigų išmokėjimo kvitas

Įsakymas dėl atleidimo

Įsakymas dėl atskaitingo asmens paskyrimo

Įsakymas dėl ilgalaikio turto vertės

Įsakymas dėl inventorizacijos

Ilgalaikio materialiojo turto inventorizavimo aprašas

Atsargų inventorizavimo aprašas

Grynųjų pinigų inventorizavimo aprašas

Grynų pinigų priėmimo kvitas

Įsakymas dėl kasininko paskyrimo

Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo

Įsakymas dėl kasos dokumentų numeravimo ir pasirašymo

Kasos Išlaidų Orderis pavyzdys

Kasos Pajamų Orderis pavyzdys

Įsakymas dėl komandiruotės

Įsakymas dėl komisijos sudarymo

Įsakymas dėl kuro normos nustatymo

Įsakymas dėl kuro sąnaudų pripažinimo

Kuro nurašymui supaprastintas blankas

Degalų apskaita

Įsakymas dėl ligos pašalpos

Įsakymas dėl pavadavimo

Įsakymas dėl priedų skyrimo

Įsakymas dėl reprezentacinių išlaidų

MB Aiškinamasis raštas

MB Akcininkų sprendimas priimti narį

MB Prašymas dėl avansinių devidentų

MB Išmokėjimas avansiniai dividendai

MB Įnašo pardavimo sutartis

MB Valdymo sutartis

Civilinė (paslaugų) sutartis MB

Nedarbingumo pažymos užpildymas

Pranešimas apie mažosios bendrijos narius

Reprezentacijos akto pavyzdys

Tr. priemonės auto panaudos sutartis

Tr. priemonės nuomos sutartis

Transporto priemonės perdavimo-priėmimo aktas

Trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis

UAB vienintelio akcininko sprendimas dėl dir.paskyrimo

Akcijų dovanojimo sutartis

Akcininkų paskolos sutartis

Akcininkų protokolas dėl direktoriaus paskyrimo

Akcininkų sąrašas

Akcininkų sprendimas dėl metinių ataskaitų

Vienintelio akcininko sprendimas dėl metinių ataskaitų

Visiškos materialines atsakomybes sutartis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-05-10