Pagrindiniai reikalavimai norint tapti/ išlaikyti/ susigrąžinti PVM kodą

Norint tapti PVM mokėtoju reikia:

 1. Įrodyti veiklos realumą ( pateikti veiklos aprašymą, sutartis su klientais/tiekėjais. Pvz:. veiklos aprašymas, sutartys su klientais/tiekėjais (preliminarias sutartis), transportavimo įmonėmis, banko išrašo judėjimas;
 2. Veiklos adreso ( masiniai adresai netinka);
 3. Pateikti pirkėjų/tiekėjų sąrašą kokios prekės/paslaugos bus iš jų perkamos;
 4. Nurodyti akcininkus/narius ir ar turi akcijų (dalių, pajų) kituose įmonėse;
 5. Nurodyti leidimus, licencijas reikalingus veiklai;
 6. Nurodyti kiek darbuotojų įmonė planuoja samdyti. UAB/VŠĮ turi būti įdarbintas vadovas;
 7. Paaiškinti kaip bus vykdoma įmonės veikla kai vadovas užsienietis ir gyvena kitoje šalyje.

 

Norint išlaikyti PVM kodą reikia:

 1. Vykdyti ekonominę veiklą;
 2. Turėti pardavimų ir juos deklaruoti PVM deklaracijoje (jeigu įmonė 2-3 mėn turi tik grąžintiną PVM ir jokių pardavimų, pvm kodą VMI gali atimti);
 3. Veiklą vykdyti deklaruotoje buveinėje;
 4. Teikti kas mėnesį (kiekviena mokestinį laikotarpį) PVM deklaracijas;
 5. Teikti finansines atskaitomybės dokumentus ir reaguoti į gautus priminimus jas pateikti;
 6. Turėti samdomų darbuotojų (kai įmonei tas privaloma);
 7. Vykdyti VMI nurodymus, kurie duodami, siekiant įsitikinti, kad įmonė vykdo ekonominę veiklą ir deklaruoja teisingus duomenis;
 8. PVM mokėtojo kodo nenaudoti sukčiaujant mokesčių srityje;
 9. Mokėti deklaruotą PVM ir kitus mokesčius.

Norint susigrąžinti PVM kodą reikia:

 1. Pateikti prašymą VMI;
 2. Įrodyti veiklos realumą (pateikti veiklos aprašymą, sutartis su klientais/tiekėjais. Pvz:. veiklos aprašymas, sutartys su klientais/tiekėjais (preliminarias sutartis), transportavimo įmonėmis, banko išrašo judėjimas;
 3. Nurodyti priežastis dėl ko įmonė buvo išregistruota iš PVM mokėtojų;
 4. Deklaruoti veiklos adresą ir padalinius (masiniai adresai netinka);
 5. Pateikti pirkėjų/tiekėjų sąrašą kokios prekės/paslaugos bus iš jų perkamos;
 6. Nurodyti akcininkus/narius ir ar turi akcijų (dalių, pajų) kituose įmonėse;
 7. Nurodyti leidimus, licencijas reikalingus veiklai;
 8. Nurodyti kiek darbuotojų įmonė turi ir planuoja įdarbinti. UAB/VŠĮ turi būti įdarbintas vadovas;
 9. Paaiškinti kaip bus vykdoma įmonės veikla (jeigu vadovas užsienietis ir gyvena kitoje šalyje- kaip dirbs iš užsienio);
 10. Pateikti pardavimų registrą už laikotarpį nuo išregistravimo iš PVM mokėtojų iki prašymo pateikimo dienos;
 11. Patikrinti ar pateiktos visos įmonės deklaracijos ir ataskaitos (ypač patikslinto PVM deklaracijos dėl ilgalaikio turto ir įsigytų prekių iki išregistravimo iš PVM mokėtojų). Vertinama akcininkų visų turimų įmonių būklė dėl prievolių įvykdymo.

 

2020-05-14