Pinigų priėmimo kvitas (PPK)

PPK naudojamas gryniesiems priimti. Pinigų priėmimo kvitas patvirtina tik mokėjimo faktą. Kvitai nepakeičia kasos pajamų (KPO) ar kasos išlaidų orderių (KIO).

 PPK privalo būti:
• išrašiusio pavadinimas ar individualią veiklą vykdančio asmens vardas, pavardė;
• išrašiusio kodas, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo numeris;
• data;
• parduodamų ar perkamų prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina. (Jei duomenys nenurodomi, kai prekių (paslaugų) pardavėjas pardavimo operaciją įformina sąskaita (ar kitu dokumentu) kvito eilutėje „Sumokėti už“ reikia:
• parašyti žodį „Sumokėta“;
• pardavimo dokumento pavadinimas, serija ir numeris;
• jei už prekes ar paslaugas priimamos išankstinės įmokos, eilutėje „Sumokėti už“ rašomi žodžiai „Išankstinė įmoka už“ ir nurodomas parduodamų prekių (ar paslaugų) pavadinimas;
• sumokėta suma eurais žodžiu bei centai skaičiais ir visa suma skaičiais;
• kvitą išrašiusio prekių (paslaugų) pardavėjo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė;
• pirkėjo (įskaitant išankstines įmokas sumokėjusį asmenį) parašas, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (šie duomenys nurodomi pirkėjo pageidavimu);
• prekes pristačiusio asmens parašas, vardas ir pavardė.

PPK nurodoma seriją ir eilės numerį tvirtinti įsakymu.

2020-09-29