Prašymas dėl laiko praleisto kelionėje

Prašymas dėl atostogų

Prašymas dėl atleidimo iš darbo

Pasiūlymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo

Pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo

MB Prašymas dėl avansinių dividendų

Prašymas dėl priėmimo į darbą

Prašymo dėl NPD forma