UAB Vienintelio akcininko sprendimas dėl įmonės automobilio naudojimo asmeniniams tikslams

Įsakymas dėl įmonės automobilio naudojimo asmeniniams tikslams (darbuotojams)

MB Nario sprendimas dėl įmonės automobilio naudojimo asmeniniams tikslams

MB Pranešimas apie narius

Įsakymas dėl atleidimo pasibaigus sutarties terminui

Ilgalaikio turto vertės šablonas ENG

Įsakymas dėl reprezentacinių išlaidų

Įsakymas dėl priedų skyrimo

Įsakymas dėl pavadavimo

Įsakymas dėl ligos pašalpos

Įsakymas dėl kuro sąnaudų pripažinimo

Įsakymas dėl kuro normos nustatymo

Įsakymas dėl komisijos sudarymo

Įsakymas dėl komandiruotės

Įsakymas dėl kasos dokumentų numeravimo ir pasirašymo

Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo

Įsakymas dėl kasininko paskyrimo

Įsakymas dėl inventorizacijos

Įsakymas dėl ilgalaikio turto vertės

Įsakymas dėl atskaitingo asmens paskyrimo

Įsakymas dėl atleidimo

Įsakymas dėl priėmimo į darbą

Įsakymas dėl PVM sąskaitų faktūrų numeracijos